Raha

Lugeja küsib: millised on lapsevanema eelisõigused puhkuse võtmisel? (3)

Toimetas Annaliisa Köss, 4. jaanuar 2021 06:04
Kui on üks või kaks alla 14-aastast last, siis saab kasutada kolm tööpäeva lapsepuhkust. Foto: Janko Ferlič / Unsplash
Töötajal on õigus saada igas kalendriaastas põhipuhkust vähemalt 28 kalendripäeva. Küsimusele, kui palju lisa puhkusepäevi saab töötaja aga oma laste pealt ja millised eelisõigused on lapsevanemal puhkuse võtmisel, vastab tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep.

Lastega koos viibimiseks on lapsevanematel võimalik kasutada järgmisi puhkuseid:

  • Lapsepuhkus. Kui on üks või kaks alla 14-aastast last, siis saab kasutada kolm tööpäeva lapsepuhkust. Kui on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla 3-aastane laps, siis saab kasutada kuus tööpäeva lapsepuhkust. Korraga on lapsepuhkuse kasutamise õigus kas ainult emal või ainult isal ning seda võib kasutada ühes osas või ositi. Lapsepuhkuse eest makstakse töötasu alammäära alusel.
  • Puudega lapse vanema puhkus. Võimalik on kasutada üks tööpäev kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni. Puhkusepäevad peavad vanemad omavahel ära jagama. Puudega lapse vanema puhkuse eest makstakse keskmist töötasu. 
  • Tasustamata lapsepuhkus. Emal ja isal, kes kasvatavad kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last, on õigus saada igal kalendriaastal kuni kümme tööpäeva tasustamata lapsepuhkust.
  • Isapuhkus. Võimalik on kasutada kokku kümne tööpäeva ulatuses puhkust kahe kuu jooksul enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva ja kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Isapuhkuse eest makstakse keskmise töötasu alusel.

Lisaks annab töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 69 lg 7 eelisõiguse puhkuse aja valimisel järgmistele isikutele:

  • naisele vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust;
  • mehele vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;
  • vanemale, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;
  • vanemale, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last – lapse koolivaheajal;
  • koolikohustuslikule alaealisele – koolivaheajal.

Samal teemal

Saarep lisab, et eelpool nimetatud töötajad on TLSi vaates eelistatud isikud, kelle soovidega peab tööandja puhkuse ajakava koostamisel arvestama ehk kui eelpool nimetatud töötajad avaldavad soovi kasutada puhkust teatud perioodil, peab tööandja need puhkused märkima puhkuse ajakavasse. „Oluline on meeles pidada, et tööandja peab soovidega arvestama üksnes juhul, kui töötajad avaldavad soovi puhkuse ajakava koostamise hetkel. Hiljem ei ole tööandjal kohustust nende soovidega arvestada,“ märgib Saarep, et puhkusesoovidest tuleks tööandjale teada anda esimese kvartali jooksul ehk 31. märtsiks. 

Kui eelpool nimetatud eelistatud isikute puhkusesoovid langevad ühele ajale ning tööandjal on keeruline tööd korralda, on tööandjal Saarepi sõnul võimalik töötajatega puhkuse kasutamise aja suhtes pidada läbirääkimisi. „Näiteks võib mõni töötaja olla nõus oma puhkuse aega muutma. Siiski, kui töötajatega kokkuleppele ei saa, peab tööandja arvestama töötaja sooviga ning korraldama tööd teisiti (nt palkama selleks ajaks lisatööjõudu).“ 

Rohkem infot leiad veebilehelt tooelu.ee.