Uudised

ÕPETAJATE PÄEV | Alustav õpetaja kipub läbi põlema, sest nõuab endalt liiga palju 

Helen Serka-Sanchez, 4. oktoober 2019 15:47
Pilootprojektina on MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool käima pannud alustava õpetaja telefoniliini, millelt saab anonüümselt nõu küsida õpetajatööd puudutavates küsimustes.Foto: Jeshoots.com f/ Pexels

Statistika on üsna kurb ja näitab, et enne teist õpetaja-aastat lahkub ametist ligikaudu iga neljas alustav õpetaja. Viiendaks õppeaastaks on neist alles vaid pooled. Paraku jätab see jälje ka Eesti hariduse jätkusuutlikkusele ja kvaliteedile. MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool soovib aidata kaasa lahenduste loomisele.

Ajendatuna Eesti õpetajate järelkasvu nappusest asutasid 2017. aastal kodanikualgatusena neli võrdlemisi hiljutist alustavat õpetajat (Kristjan Lepp, Laura Komp, Leelo Valgma ja Triin Noorkõiv) MTÜ Alustavat Õpetajat Toetava Kooli. Ühe viimase pilootprojektina on MTÜ käima pannud alustava õpetaja telefoniliini, millelt saab anonüümselt nõu küsida õpetajatööd puudutavates küsimustes. „Oleme näinud, et liiga sageli jäävad alustavad õpetajad üksi,“ toob Triin Noorkõiv välja ühe põhjuse telefoniliini avamiseks.Millega organisatsioon veel tegeleb?Meie organisatsioonil on mitmeid erinevaid tegevussuundi. Teame, et meil on tarvis koostööd erinevate osapooltega ja mõju üle kogu valdkonna, mis on seotud õpetajate järelkasvu teemaga. Mitmete lahenduste juures oleme katsetajaks ja tegutseme selle nimel, et mõnigi neist võiks jõuda riikliku süsteemi ja rahastuseni. Nii töötame näiteks koolijuhtide võrgustikuga, pakume alustavatele õpetajatele üks-ühele arengutuge ja koordineerime alustavate õpetajate regulaarseid supervisioonikohtumisi, viime läbi uuringuid ja analüüse. Samuti hoiame ühendust poliitikakujundajatega. Üks kõige uuem lahendusidee, mida praegu esmakordselt katsetame, on ka seesama alustavate õpetajate telefoniliin, kus ootame nüüd kahe nädala jooksul iga tööpäeva pärastlõunast õhtuni alustavate õpetajate kõnesid.Miks on alustavatel õpetajatel sellist telefoniliini vaja?Tänane alustavate õpetajate tugi on ebaühtlane. Telefoniliin on üks võimalus, kus saame seda baastasandil teha kättesaadavaks kõigile õpetajatele üle Eesti, kes vähegi selle järele vajadust tunnevad. Soovime praeguses faasis näha, kas selline viis on sobiv ning võetakse alustavate õpetajate poolt omaks. Õpetajatel on helistades võimalus jääda anonüümseks ning nad saavad leida endale õpetaja ja õpetajate arengu toetamise kogemusega kaasamõtleja, kes pühendub nende kuulamisele ja oskab suunata lahenduste poole. Oleme väga tänulikud kõigile vabatahtlikele, kes on valmis olnud oma aega ja energiat sellesse panustama.Kas võimalus nõu küsida võiks motiveerida alustavat õpetajat pikemalt kooli tööle jääma?Teame, et alustavate õpetajate jätkamise jaoks on töö alguse kogemus kriitilise tähtsusega ning võimalus aru pidada on oluline osa sellest. Meie suur unistus on, et igal alustaval õpetajal oleks võimalus õppeaastaringselt regulaarselt saada üks-ühele arengutuge koostöös inimesega, kellega neil tekib lähem usaldus ja kontakt. Telefoniliin on selleks üks väike võimalus, samal ajal kui oleme kaalukamaid lahendusi ette valmistamas.Mis on noorte õpetajate suurimad mured?Alguses puutub enamik alustavaid õpetajaid kokku küsimusega, kuidas luua suhted õpilastega, usaldus ja kokkulepped nii, et klassis tekiks õppimist ja koostööd toetav meeleolu, n-ö tunni kord. Suur küsimus on ka tundide ettevalmistamine ehk kuidas luua endale kiiresti piisav ülevaade materjalist, tekitada piisavat struktuuri ning teha seda kõike tõhusalt ja nii, et see võimaldaks parajat väljakutset erinevatele õpilastele.Väga tähtis on, et alustav õpetaja ei unustaks kogu virvarris ära iseend, et ta võtaks aega energiat koguda, piisavalt magada, olla koos lähedaste ja sõpradega. See tasakaal on alustajate jaoks tihti habras ning läbipõlemise oht on suur. Samuti on alustava õpetajana oluline teadvustada, et ollakse algaja ning püüda hoida endale esitatavad ootused realistlikuna. Õpetajad tahavad olla parimad, meisterlikkus on aga järjepidev teekond ning see kujuneb samm-sammult. Alustajana on loomulik vigade tegemine ning neid ei ole vaja karta ega häbeneda, sest ilma nendeta ei saa edasi kasvada. Siin on oluline ka, et kolleegid, juhid ja ka lapsevanemad mõistaksid, et alustav õpetaja ei saa olla professionaal esimesest päevast ning oskaksid pakkuda asjakohast tuge ja hoolivust. Peame väga oluliseks, et võiks ausalt toimuda oma tegevuse analüüs, oskuslik tagasisidestamine ning järjepidev suund sellele, et julgesti õppida ja päev päeva järel paremaks saada. Tegemist ei ole sprindi, vaid maratoniga!Väga oluliseks peame ka õpetaja töökoormuse ja ülesannete mahu jälgimist ja hindamist ning vajadusel koolijuhiga nõu pidamist, et see jõukohasena võiks püsida ja vajadusel ka puhkehetki saaks luua.Milliste ootustega alustavad õpetajad tööle lähevad ja miks need teinekord luhtuvad?Uurisime lähemalt 2017/18. õppeaastal alustanud õpetajate põhjusi õpetajatöö alustamiseks. Olulisematena tulid välja võimalus töötada laste ja noortega, pidevalt õppida ja areneda ning võimalus mõjutada ühiskonda, kujundada tulevikku. Luhtumise põhjusi on kindlasti erinevaid, aga üheks olulisemaks on see, kui alustav õpetaja ei koge eduelamusi ning ei näe edasiminekuvõimalusi oma väljakutsetega tegelemisel ja murede lahendamisel.

Samal teemal

03.10.2020
Õpetajate päev tulekul! 10 universaalset ideed, millega oma õpetajat üllatada
17.09.2020
Laps käitub kummaliselt? Need ohumärgid viitavad sellele, et teda kiusatakse koolis
04.10.2019
KRIITILINE SEIS: Eestis on Euroliidu vanimad õpetajad
10.09.2019
Mida teha, kui lapsel on stress ja ta ei taha enam kooli minna?