Tehnika

Lugeja küsib: kas võõraid autoromusid võib lasta ise eemaldada? (4)

Laura Liinat, 30. oktoober 2020 05:10
Kõigepealt tasuks rääkida sõiduki omanikuga ja selgitada, et selline vaatepilt pole elukeskkonnas ei ilus ega eetiline.Foto: Rajesh Appalla / Unsplash
„Elan kortermajas. Maja kõrval, vallale kuuluval teel seisavad ligi kaheksa aastat kaks autot, mis ei liigu. Autode omanik elab minuga samas majas. Temalt on korduvalt küsitud (seda on teinud ka korteriühistu esimees), millal ta autod minema viib. Omanik on suur sõnade mees, annab lubadusi nagu poliitik enne valimisi, tegudeni aga ei jõua. Millised on korteriühistu võimalused seisvad autoromud eemaldada?“ küsib Karin Kiilist.

Vastab Triin Uudeväli, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja

Samal teemal

„Igal kohalikul omavalitsusel on heakorraeeskiri, millega on reguleeritud ka selle valla või omavalitsusüksuse heakorranõuded. Kui seal on sätestatud, et romusõidukit ei tohi hoida avalikus linnaruumis ja omanik korteriühistu tähelepanekutele ei reageeri, tuleks abi saamiseks pöörduda vallavalitsuse või politsei poole.

Samas, iga pikemat aega seisnud sõiduk pole romusõiduk. Tihti pöörduvad elanikud meie poole kaebusega, et nende maja parklas seisab romu. Kui meie ametnik läheb kontrollima, selgub, et tegemist on küll pikemat aega seisnud sõiduki, aga mitte romuga. Tallinna heakorraeeskirja mõistes liigitub sõiduk romuks, kui sel puuduvad vajalikud mehaanilised osad, kereosad, autoklaasid või rattad ning mis oma välimusega riivab linna esteetilist väljanägemist või rikub linna puhtust ja heakorda.

Seaduses puudub säte, mis paneks ajalise piirangu, kui kaua aega järjest võib oma sõidukit ühel parkimiskohal hoida. Kui sõiduk ei riku ühtegi seaduse sätet, ei ole meil alust kohustada omanikku oma vara ära viima, samuti ei ole ametil õigust kellegi vara omaniku loata hävitada või hoiule võtta.

Meie esmane soovitus on veel kord sõidukite omanikuga rääkida ja selgitada, et selline vaatepilt pole elukeskkonnas ei ilus ega eetiline. Juhul kui neid sõidukeid enam kasutada ei saa, võiks need üle anda metalli kokkuostupunkti või kui sõidukid on veel kasutuskõlblikud, siis maha müüa. Mida kauem sõiduk seisab, seda kiiremini selle väärtus langeb.“