Tehnika

Mitu kilomeetrit on Eestis riigiteid ja kuidas need jagunevad? 

Toimetas Aare Kartau, 20. mai 2019 07:15
Foto: Pixabay
Maanteeamet tutvustas 2018. aastat kokkuvõtvat aastaraamatut. Muuhulgas selgub, et mullu lisandus Eestis kolm kilomeetrit riigiteid. Kruusateede osakaal järjest langeb ning jääteedest võime praeguse ilmastikuga ilmselt unistama jäädagi.

Eesti riigiteede pikkus seisuga 01.01.2019 on 16 608 km, millele lisandub sõltuvalt ilmastikust kuni 87,6 km ajutisi jääteid.

Riigiteedest on Euroopa teedevõrgu maanteid kokku 953 km ja TEN-T (Eesti territooriumil asuv üleeuroopalise teedevõrgu tee) teid kokku 1294 km. Riigiteedest on 1609 km (9,7%) põhimaanteid, 2405 km (14,5%) tugimaanteid, 12 480 km (75,1%) kõrvalmaanteid ja muid riigiteid ning 114 km (0,7%) ühendusteid.

Riigiteede üldpikkus suurenes möödunud aastaga kolm kilomeetrit. Kasv tulenes valdavalt olemasolevate teede rekonstrueerimisega kaasnenud uute ühendusteede ja rampide teeregistrisse kandmisest.

Kattega teede pikkus seisuga 01.01.2019 on 11 958 km ehk 72% ja kruusateede pikkus 4650 km ehk 28% riigiteede kogupikkusest.

Tihedalt riigiteid

Riigiteede tihedus Eestis on 366 km territooriumi 1000 km² kohta ja kogu registreeritud teedevõrgu tihedus on 1289 km territooriumi 1000 km² kohta.

Riigiteedel on 1012 silda kogupikkusega 25 170 m, nendest kaks puitsilda kogupikkusega 30 m. Riigiteede andmebaas asub aadressil teeregister.ee ja on kõigile vabalt kättesaadav.

Loe lisaks ja vaata skeeme Acceleristast.