Nipid

Hea teada! Mis õigused on mu lastel suvetööd tehes? 

Toimetas: Helen Serka-Sanchez, 11. juuni 2019 23:14
Kui oled alaealine, on sul kõige turvalisem tööle minnes sõlmida tööleping. Foto: Brooke Cagle / Unsplash
Laste õigustest ja kohustustest töösuhetes annab ülevaate Heidi-Maarja Melts, Tartumaa Rajaleidja keskuse karjäärispetsialist. 

Alljärgnev on olulisim, mida noor peab teadma ja meeles pidama:

Samal teemal

Küsi töölepingut 
Kui oled alaealine, on sul kõige turvalisem tööle minnes sõlmida tööleping. Töölepinguga on töötajale garanteeritud hulk tagatisi, millest sa teist liiki lepingu alusel tööd tehes ilma võid jääda. Töölepingu alusel töötades oled muu hulgas kaitstud ka töötervishoiu ja -ohutuse seaduse alusel.

Ümbrikupalk ei ole sulle soodne, sest seda vastu võttes jääd ilma sotsiaalsetest tagatistest, näiteks haigusrahast.

Loe see rahulikult läbi 
Jälgi, et töölepingus oleksid kirjas järgmised detailid: tööülesannete kirjeldus, töötamise aeg, koht, töötasu, puhkeaeg ning lisatasu öötöö ja ületundide eest. Tea, et töötajale peab maksma vähemalt kehtivat alampalka, mis tunnitasuna on 2,97 eurot, ja ületunnid on alaealisele keelatud. Sul on alati õigus tööleping rahulikumaks läbilugemiseks kaasa võtta ja lasta üle vaadata ka mõnel täiskasvanul.

Tea oma töötunde 
Alaealise tööaeg on rangemalt piiratud kui täiskasvanud töötajatel. Lubatud töötundide ja tööaja piirangute kohta saad lugeda tööelu portaalist Tooelu.ee.

Kõik tööd ei ole alaealistele lubatud 
Täpse ülevaate, millised tööd on alaealistele lubatud, leiad tööelu portaalist või Rajaleidja kodulehelt tööohutuse rubriigist.

Proovipäeval töötamise eest peab saama tasu 
Kui lähed tulevasse töökohta ainult vaatlema ja reaalselt tööd ei tee, siis selle eest ei pea tööandja töötasu maksma.

Tööandja kohus on sind kui töötajat kanda töötamise registrisse 
Sellisel juhul saad teavitava e-kirja.

Deklareeri tulu 
Alaealisena teenitud töötasu tuleb sul ise deklareerida.

Mõtle oma töökogemus läbi 
Targalt töötamine tähendab ka õpitu ja kogetu enda jaoks lahtimõtestamist. Mõtle, mida andis see töökogemus sulle juurde ja milliseid oskusi, teadmisi, kogemusi sa suvel töötamisest said.