Raha

Kardad kriisiajal töökohta vahetada? 5 nõuannet, et kandideerimine pooleli ei jääks 

Toimetas Annaliisa Köss, 8. aprill 2021 18:26
Töötajate mure toimetuleku pärast on väga tõsine: 36% tunneb hirmu töökaotuse ees ja 47% kardab sissetulekute vähenemist lähikuudel.Foto: CoWomen / Unsplash
CV-Online/CV.ee viis märtsikuus läbi küsitluse, millest selgus, et Covid-19 pandeemia tõttu palgas kaotanud inimesed küll sooviksid leida uue töö, kuid kardavad kriisiajal töökohta vahetada. Uut töökohta otsib aktiivselt 26% vastanutest, aeg-ajalt teeb seda lisaks 35%. Tööotsinguid põhjustab liiga väike töötasu ja seetõttu ebakindlus lähituleviku osas, kuid töökoha vahetamist takistab teadmatus tegeliku olukorra osas uues ettevõttes.

„Töötajate mure toimetuleku pärast on väga tõsine: 36% tunneb hirmu töökaotuse ees ja 47% kardab sissetulekute vähenemist lähikuudel,“ räägib CV-Online’i teenindus- ja turundusjuht Maris Viires, kelle sõnul koguni 61% inimestest otsib vähemal või rohkemal määral uut töökohta, kartes ühelt poolt praeguse seisu jätkuvat halvenemist, kuid teiselt poolt hakkamasaamist uuel töökohal.

Uut töökohta otsitakse eeskätt väikese palga tõttu  

Samal teemal

Kõige olulisemaks põhjuseks uue töökoha otsimisel on liiga väike palk või töötasu vähendamine, seda märkis 41% vastanutest. Seonduvalt ebapiisava töötasuga tõi 21% küsitletutest uue töö otsimise põhjusena esile tööandja ebastabiilset majanduslikku olukorda.

Suuremalt jaolt ei ole töötasu aga aastaga muutunud. Palka on vähendatud 18% töötajatest, samas kui 10% puhul on see tõusnud.

Teise olulise põhjuste grupina tõusid esile töö korraldusest tulenevad põhjused, mida oleks oskusliku juhtimise korral võimalik vältida. Tervelt 37% inimestest toob uue töö otsimise põhjusena välja motivatsiooni puudumist ja tööstressi ning 26% ebasobivat juhtimisstiili. 24% vastanutest on alustanud uue töökoha otsimist liiga suure töökoormuse tõttu.

Suurimad hirmud on seotud koroonakriisist põhjustatud teadmatusega  

Töövõtjate hirmude osas uuele ametikohale kandideerimisel peegeldub pigem eestlaslik ettevaatlikkus kui soov segastes oludes kiiret karjääri teha. Valdav arvamus on, et Covid-19 kriisi ajal pole mõistlik töökohta vahetada – nii vastas 33% küsitletutest. 31% märkis, et kandideerimist takistab teadmatus selle osas, mis uuel töökohal ees ootab. 30% arvates ei pruugi uues ettevõttes kõik päris nii olla, nagu seda on välja reklaamitud.

Paljusid vastajaid hoiab tagasi ka mure enda suutlikkuse pärast. 31% kardab, et ta ei vasta uue töökoha nõudmistele ning 18% pelgab, et ta ei saa uuel ametikohal piisavalt hästi hakkama. 

Üle veebi kohtumine on uus meile kõigile ning on vähe tööandjaid, kes end isegi selles rollis väga kindlalt tunneks.Foto: Christina Morillo / Pexels

Oled siiski otsustanud, et sinu praegune töö ei ole see, mis sind rahuldaks, aga pelgad ka olukorda muuta? Vaatame üle, milliseid hirme uuringus välja toodi ning kuidas saaks neid hajutada, et uuele töökohale kandideerimine pooleli ei jääks.

1. Hinda, kas saad endale lubada mõneks ajaks tööta jäämist

HIRM: Tänase ebakindla olukorra tõttu arvab 33% vastanutest, et Covid-19 kriisi ajal pole mõistlik töökohta vahetada. 14% pelgab, et uue ettevõtte majanduslik olukord võib järsult halveneda. 

LAHENDUS: Mõlemad on põhjendatud argumendid ja ei ole tõesti võimatu, et töökoha vahetamine võib tipneda hoopis töötuks jäämisega. Püüa hinnata, kui suur selline võimalus sinu poolt välja valitud tööandja juurde siirdumisel on. Samuti otsusta, kas saad endale lubada riski, et oled mõnda aega ilma tööta. 

2. Hangi uue tööandja kohta infot erinevatest allikatest 

HIRM: Inimesi hirmutab teadmatus, milline nende uus töö tegelikult olema saab. 31% ütleb, et ei tea, mis teda uues kohas ees ootab. 30% vastanutest kardab, et uues ettevõttes ei pruugi olla kõik päris nii, nagu reklaamitakse.

LAHENDUS: Teadmatuse vastu aitavad suurepäraselt teadmised! Hangi infot kõikvõimalikest kättesaadavatest allikatest. Räägi ettevõttes töötavate tuttavate või nende tuttavatega, vajadusel leiad vihjeid sotsiaalmeediast. Olles kandideerimisel edasi jõudnud, palu oma töökohta näidata ja küsi mõne tulevase kolleegi kontakti. Küsi sind huvitavaid küsimusi ka otse tulevaselt tööandjalt. 

3. Räägi oma oskustest ausalt ja uhkusega 

LAHENDUS: Loomulikult ei olegi iga ametikoht igaühe jaoks jõukohane, aga jäta see tööandja hinnata. Sina anna kandideerimisel endast parim ning jää enda oskustest ja teadmistest rääkides ausaks. Kui su kvalifikatsioon ei vasta täielikult kuulutuses küsitule, too omakorda esile omadused, millega sa just selle tööandja jaoks väärtuslik võid olla. Pealegi, sa saad alati jooksvalt oma oskusi täiendada.

4. Pea meeles – suur konkurents ei muuda sind kehvemaks!

HIRM: Mitmed vastajad usuvad, et ebaedu kandideerimisel mõjub neile frustreerivalt. 27% kardab kandideerimisel suurt konkurentsi, 11% aga pelgab, et ei saa pärast kandideerimist tagasisidet. 14% ütleb, et äraütlevad vastused mõjutavad tema enesehinnangut.    

LAHENDUS: Valiku tegemise kriteeriumeid on erinevaid. See, kui sa ei saa valituks, ei tähenda, et sina oleksid kehv, vaid seda, et keegi teine oli tolle organisatsiooni jaoks sobivam. Pea meeles, et suur konkurents kandideerimisel või tagasiside mittesaamine ei muuda sind karvavõrdki halvemaks – vastupidi, see võib anda hoopis väärtusliku kogemuse.

5. Harjuta video teel kandideerimist!

HIRM: Nagu uued asjad ikka, mõjub videosilla abil intervjuu andmine kõhedaks tegevalt – vussi saab minna nii tehniliselt kui sisuliselt. Video teel kandideerimine tundub hirmutav 14%-le küsitletutest.  

LAHENDUS: Tee väike eeltöö, et saavutada intervjuu ajaks mõnus enesekindlus. Testi kodus oma kaamerat – räägi mõned laused ja vaata salvestust. Säti arvuti nii, et taust sinu selja taga räägiks professionaalset keelt. Mõtle läbi, mida selga paned. Pane kirja jutupunktid ja võta lähedusse klaas vett. Üle veebi kohtumine on uus meile kõigile ning on vähe tööandjaid, kes end isegi selles rollis väga kindlalt tunneks.

Hea teada!

18% küsitletutest vastas, et tal ei olegi kandideerimisel hirme. Ehk oled ka sina nende hulgas, kellel hirmud kandideerimisel puuduvad?! 

Allikas: tooelublogi.ee