Uudised

Igaühele midagi: ametikoolidest leiab igal aastal uusi erialasid 

Kristjan Arras, Õhtuleht, 23. juuli 2020, 21:00
Haapsalu kutsehariduskeskuses on teiste täiskasvanutele mõeldud erialade kõrval avatud vastuvõtt ka ehitusplekksepa erialale - head oskustöölised on tööturul alati hinnas.Foto: HKHK
Nii nagu igal aastal, on ka tänavu ametikoolides teada-tuntud erialade kõrval ka hulk uusi. Koolide kodulehekülgi tasuks eriala valijail hoolega uurida – tõenäoliselt pole äsja avatud eriala õppima asudes lähiajal tööpuudust karta.

Tehnikahuvilistes äratab tõenäoliselt huvi soomustehnika tehnik-mehhaaniku eriala Järvamaa kutsehariduskeskuses. Soomukite hooldust ja remonti õpetatakse koostöös Eesti Kaitseväega, praktikabaasiks on Tapa Scoutspataljoni uus ja kaasaegnes remondiüksus. Õppima oodatakse keskharidusega noori, tulevikus on võimalus leida töö kaitseväe remondibaasis.

Samas koolis avatakse taas mootorsõidukidiagnostiku aastane sessioonõpe, sama eriala saab õppida ka Rakvere ametikoolis. Oodatud on need, kellel on juba olemas tehniline baasharidus või siis keskharidus ja töökogemus autode hoolduse ja remondi erialal.

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus reageerib kiiresti tööandjate vajadustele: Viru Keemia Grupi ja Eesti Energia soovitusi järgides avatakse taastuvenergia tehnoloogia eriala, koostöös G4S turvafirmaga töötati aga välja turvasüsteemide tehniku õppekava. Mõlema eriala lõpetajaid ootavad tööandjad pikisilmi. Ka saab Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses nüüd õppida kinnisvarahalduriks – selle eriala lõpetamine annab võimaluse töötada kinnisvara haldamisega tegelevas ettevõttes, pakkudes klientidele (korteriühistud, ärihooned, eramud) kinnisvara korrashoiuteenust.

Toitlustus ja teenindusvaldkond

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses avatakse uus toitlustusteenindaja eriala. Tartu kutsehariduskeskuses (TKHK) pakutakse juba eriala omandanud pagaritele-kondiitritele võimalust 5. taseme kutseõppeks (vanempagar ja -kondiiter), mis muu hulgas sisaldab tootearenduses ja -disaini ning toidufotograafia õpinguid, aga ka teadmisi-oskusi teiste juhendamiseks. Õppima asumise eelduseks on varasem erialane haridus või töökogemus. Kellel seda pole, võib alustada kondiitriõpinguid nullist Pärnumaa kutsehariduskeskuses, kus see on üks tänavustest uutest erialadest.

Võru kutsehariduskeskuses saab kutsekeskharidusena õppida majutusteeninduse ja maaturismi erialal, viimast eriala saab põhihariduse baasil õppida ka Rakvere ametikoolis. Kolme aasta jooksul õpitakse sündmuste korraldamist, toitlustamist ja turistide vaba aja sisustamist. Eriala lõpetanu võib maaturismi ettevõttes või majutusasutuses, töötada sündmuste korraldajana või luua oma ettevõtte.

Keskhariduse baasil saab Rakvere ametikoolis kahe aastaga õppida turismikorraldajaks

Pärnus oodatakse keskhariduse baasil õppima spaateenindajaks (õppekava valikõpingud toetavad ka massööriõpet) või tegevusjuhendajaks. Viimase eriala lõpetanud töötavad tavaliselt tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutustes, kus nende tööks on juhendada ja toetada psüühilise erivajadusega inimesi igapäevategevusi, et tagada nende maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet.

Õpivõimalusi täiskasvanuile

Pärnusse tegevusjuhendajaks õppima on oodatud ka inimesed, kes juba töötavad sotsiaalvaldkonnas või on äsja otsustanud eriala vahetada ja asuvad õppima töötukassa soovitusel, aga ka need, kes hooldavad kodus erivajadusega inimest ja vajavad täiendavaid teadmisi. Teretulnud on ka need õppijad, kes on läbinud täiendkoolituse ja soovivad nüüd põhjalikumaid teadmisi.

Haapsalu kutsehariduskeskus pakub täiskasvanud õppijatele võimalust omandada kutse IT-tehniku erialal, uuenduskuuri on läbi populaarne loodusgiidi eriala, vastuvõtt on avatud ehitusplekksepa ja bürootöötaja õppesse – viimasel erialal õpetatav kulub ära igas ametis, kus on vaja arvutiga töötada ja klientidega suhelda.

Puidu- ja pottsepatööd

Võru kutsehariduskeskuse üks uusi erialasid on pottsepp-sell – see on haridusnõudeta 3. taseme õppekava, õppima saavad asuda kõik, keda pottsepatöö huvitab. Pottsepp-sell töötab kutselise pottsepa juhendamisel: aitab ehitada ahjusid ja pliite, paigaldada kaminaid ja korstnaid. Mittestatsionaarne õpe kestab aasta, usinad pottsepasellid saavad pärast kaheaastast töökogemust sooritada kutseeksami ning asuda iseseisvalt pottsepana tööle. 

Puittoodete konstrueerija-tehnoloogi 5.taseme jätkuõppe kava on uus võimalus neile, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja sooritada kutseeksami. Eriala lõpetanu kavandab ja koostab toote tehnilise dokumentatsiooni, töötab välja tootmiseks vajaliku tehnoloogia ja valmistab ette tootmisprotsessi (ei tegele ehitiste kandekonstruktsioonidega).

Neile, kes vajavad rohkem aega

Kutsevaliku õppekava on Haapsalu ja Võru kutseõppekeskustes uus võimalus: aasta jooksul saab õppur lähemalt tutvuda õpetatavate erialadega, ennast paremini tundma õppida, harjutada suhtlemist ja treenida õpioskusi. Kui vaja, aidatakse ta järjele ka üldharidusteadmistes.

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on lihtsustatud õppekava järgi võimalik õppida köögiabiliseks, sellele erialale oodatakse ennekõike hariduslike erivajadustega õpilasi.

Uued IT-erialad ametikoolides

Tartu kutsehariduskeskus

Keskhariduse baasil saab õppida aastaga õppida kasutajatoe tehnikuks, kes pakub arvutikasutajaile tuge keeruliste IT-lahenduste ja teenuste kasutamisel ning suudab arvutiasjadest rääkida tavakasutajale arusaadavas keeles. Eelnev IT-haridus ei ole nõutav, kuid selles maailmas orienteerumine tuleb kasuks.

Võrgutehniku igapäevatööks on arvutivõrkude haldus, võrgu monitoorimine, katkestuste ennetamine ja kõikvõimalike kõrvalekallete õigeaegne märkamine ja registreerimine jmt. Õppima asujal peab olema keskharidus, õpe kestab aasta.

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus

Ka selles koolis käivitus mullu IT-akadeemia pilootprojekt, õppida saab tarkvaraarendaja ja IT-süsteemide spetsialisti erialal. Erialad sobivad põhikoolilõpetajatele, kes soovivad omandada lisaks keskharidusele ka IT oskusi ning plaanivad hiljem õpinguid ülikoolis jätkata. Õppeaeg on 4 aastat.

Järvamaa kutsehariduskeskus

IT turvaspetsialisti eriala õppida soovijal peab olema IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala või vastavad kompetentsid ja keskharidus. 5. taseme õppekava läbimine võimaldab asuda tööle nii IKT valdkonda kui teistesse valdkondadesse, milles töötamine nõuab küberturbe alaseid teadmisi ja oskusi. Edasi saab õppida Tallinna Tehnikaülikoolis (TalTech) küberturbe tehnoloogia erialal ja Tartu Ülikoolis.

Võrumaa kutsehariduskeskus

Kasutajatoe tehnik. Õppeaeg on mittestatsionaarses õppes üks aasta, õppima on oodatud keskharidusega noored, aga ka inimesed, kelle tööks on hoolitseda ettevõttes selle eest, et arvutid töötaksid, printerid oleksid korras ja arvuti tavakasutajad saaksid vastuse ja lahenduse kõigile arvutitööga seotud probleemidele telefoni, e-kirja või virtuaalnõustamise teel.

Pärnumaa kutsehariduskeskus

IT-turvaspetsialisti 5. taseme kutseõppe jätkuõppele võetakse Pärnus vastu esimest korda. Õppekava lõpetanu võib töötada iseseisvalt või olla IT infoturbe meeskonna liige, viies ellu asutuse IKT turvapoliitikat. Ta suudab pakkuda välja ja rakendada vajalikke turvalisuse kontrollmehhanisme, tagada IKT turvalise toimimise toetades ja informeerides kaastöötajaid. Õppima asumise eelduseks on keskhariduse olemasolu.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee